‘Paranormal Research is niet zo sensationeel als op tv’

Paranormal Research, of zoals het vaker genoemd wordt ‘Ghosthunten’, is in Nederland nog niet zo bekend, daarom hebben velen er een vreemd beeld bij. Vooral het woord ‘hunten’ roept vragen op, zelfs voor ons. Ook wij hebben onszelf jarenlang Ghosthunters genoemd, maar wij willen heel graag van die naam af. Wij jagen namelijk nergens op, wij onderzoeken.

Op televisie zijn genoeg paranormale televisieprogramma’s te zien waarin paranormaal onderzoek op een sensationele manier wordt weergegeven. Dit zou in onze ogen ghosthunten genoemd mogen worden. Er wordt gejaagd, geschreeuwd en in een aantal gevallen flink geprovoceerd. Grotendeels alles wat wij NIET doen.

Dit soort programma’s worden dan ook voornamelijk bekeken voor entertainment. We kunnen ook niet uitsluiten dat er gesleuteld is aan de onderzoeksresultaten, daarom is de geloofwaardigheid soms ver te zoeken.

‘Foxy’s paranormal research onderzoekt met een wetenschappelijke instelling’

Foxy’s onderzoekt, net als meerdere teams, het paranormale, maar wat ons onderscheid is onze wetenschappelijke instelling.
Vóór iets paranormaal genoemd kan worden bekijken wij eerst alle mogelijke verklaringen, vandaar dat wij een uitgebreid intake gesprek met een cliënt aangaan, om dingen uit te sluiten, of om mogelijk al een oplossing te vinden, waardoor een onderzoek misschien niet meer nodig is.
Mochten wij wel tot onderzoek over gaan, kunnen wij ons onderzoek beter uitvoeren wanneer we een compleet verhaal hebben.
De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk, daar hoeft niemand zich zorgen om te maken.

Wij onderzoeken niet alleen onze interesse, wij zijn ook hulpverleners.
Wanneer wij hulpvragen krijgen doen wij ons best om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen, wat naast ons onderzoek en eventueel nodige nazorg, ook een doorverwijzing zou kunnen betekenen.
We hebben veel kennis in huis, maar er kunnen altijd uitzonderingen voorkomen en omdat wij de hulpvragen altijd serieus nemen, kunnen wij je soms doorverwijzen naar derden.
Deze informatie is verder op de site te vinden, maar een keertje extra vertellen kan nooit kwaad.

‘Paranormaal – naast het normale’

Paranormaal staat voor ‘naast het normale’, maar wat voor de een heel normaal is, is voor een ander juist heel vreemd, dus dit kan heel breed genomen worden.
Wanneer er, voor jou of jouw omgeving, onverklaarbare dingen gebeuren kun je contact met ons opnemen en dan informeren wij je verder.
De vragen hieronder kunnen ons, én jou, een handje helpen om een beter beeld te krijgen van de situatie of om dingen uit te sluiten, misschien kun je er zelf nog wat vragen bij bedenken.

  1. Houdt de datum en tijd bij wanneer er onverklaarbare dingen gebeuren.
  2. Schaf een koolmonoxide melder aan, dit ook voor jullie eigen veiligheid.
  3. Mocht je in een oude woning wonen, laat de elektra eens nakijken, dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
  4. Wordt de woning of het gebouw gerenoveerd, of is er recentelijk een renovatie geweest?
  5. Hebben jij of je gezinsleden zich bezig gehouden met paranormale zaken, zoals; zelf onderzoek gedaan in een gebouw, een quija bord gebruikt of een seance bijgewoond?
  6. Is er onlangs iemand in huis geweest waarna er activiteit is ontstaan?

‘Zet de gebeurtenissen eens op papier’

Zet de gebeurtenissen eens op papier, dat kan soms al wat duidelijkheid geven.
In ons hoofd maken we dingen vaak groter en zo kan onze fantasie een eigen leven gaan leiden, door dingen schriftelijk bij te houden kun je vaak objectiever naar bepaalde situaties kijken.

Blijf niet te lang met twijfels rondlopen, in alle gevallen kun je contact met ons opnemen.

Paranormal greetings,

Foxy’s team